Ví dụ về khối đa diện dạng trắc nghiệm


Câu 1:   Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? Số các đỉnh hoặc các mặt bất kỳ của hình đa diện nào cũng:

A. Lớn hơn hoặc bằng 4B. Lớn hơn 4
C. Lớn hơn hoặc bằng 5D. Lớn hơn 5

Câu 2:   Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt của khối đa diện?

A. Không có mặt nàoB. Ba mặt
C. Bốn mặtD. Hai mặt

Câu 3:   Trong các mệnh đề sau, hãy chọn mệnh đề đúng. Trong một khối đa diện thì:

A. Hai mặt bất kì có ít nhất một cạnh chungB. Hai cạnh bất kì có ít nhất một điểm chung
C. Hai mặt bất kì có ít nhất một điểm chungD. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt

Câu 4:   Mỗi đỉnh của một đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?

A. Ba mặtB. Hai mặt
C. Bốn mặtD. Năm mặt

Câu 5:   Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện.

khoi-da-dien-01
A. Hình 1B. Hình 2
C. Hình 3D. Hình 4

Câu 6:   Vật thể nào trong các hình sau đây không phải là khối đa diện?

khoi-da-dien-02
A. Hình 1B. Hình 2
C. Hình 3D. Hình 4

Câu 7:   Cho các hình vẽ

khoi-da-dien-03

Số các hình đa diện trong các hình trên là:

A. 3B. 0
C. 1D. 2

Câu 8:   Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

khoi-da-dien-04
A. Hình 1B. Hình 2
C. Hình 3D. Hình 4

Câu 9:   Tìm số mặt của hình đa diện ở hình vẽ sau

khoi-da-dien-05
A. 11B. 10
C. 12D. 9

Câu 10: Hình đa diện trong hình vẽ sau có bao nhiêu mặt?

khoi-da-dien-06
A. 10B. 15
C. 8D. 11

Câu 11: Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?

khoi-da-dien-07
A. 12B. 10
C. 6D. 11

Câu 12: Khối chóp ngũ giác có bao nhiêu cạnh?

A. 20B. 15
C. 5D. 10

Câu 13: Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh?

A. 20B. 25
C. 10D. 15

Câu 14: Cho hình chóp có 20 canh. Tính số mặt của hình chóp đó.

A. 20B. 11
C. 12D. 10

Câu 15: Hình lăng trụ có thể có số cạnh nào sau đây?

A. 2018B. 2016
C. 2017D. 2015

Câu 16: Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?

khoi-da-dien-08
A. Hai khối chóp tứ giácB. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác
C. Hai khối chóp tam giácD. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác

Câu 17: Mặt phẳng nào sau đây chia khối hộp ABCD.A’B’C’D’ thành hai khối lăng trụ?

khoi-da-dien-09
A. (A’BC’)B. (ABC’)
C. (AB’C)D. (A’BD)

Câu 18: Cắt khối lăng trụ MNP.M’N’P’ bởi các mặt phẳng (MN’P’) và (MNP’) ta được những khối đa diện nào?

khoi-da-dien-10
A. Ba khối tứ diệnB. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác
C. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giácD. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác

Câu 19: Cho khối tứ diện ABCD. Hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của BC và BD. Mặt phẳng (AMN) chia khối tứ diện ABCD thành:

khoi-da-dien-11
A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giácB. Hai khối tứ diện
C. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giácD. Hai khối chóp tứ giác

Câu 20: Có thể dùng ít nhất bao nhiêu khối tứ diện để ghép thành một khối hộp chữ nhật?

A. 4B. 3
C. 5D. 6
Bình luận

Để lại bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20
Chuyển đến thanh công cụ