Ví dụ đường tiệm cận dạng trắc nghiệm


Câu 1:    Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên sau:

duong-tiem-can-01

Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận đứng?

A. $0$B. $1$
C. $2$D. $3$

Câu 2:    Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên sau:

duong-tiem-can-02

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. $1$B. $2$
C. $3$D. $4$

Câu 3:    Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên sau:

duong-tiem-can-03

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Tiệm cận ngang là $y=1$B. Tiệm cận đứng là $x=-1$
C. Tiệm cận đứng là $x=1$D. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận

Câu 4:    Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên sau:

duong-tiem-can-04

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. $1$B. $2$
C. $3$D. $4$

Câu 5:    Cho hàm số $y=\dfrac{x}{{{x}^{2}}-1}$ có đồ thị như hình vẽ

duong-tiem-can-05

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. $1$B. $2$
C. $3$D. $4$

Câu 6:    Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ

duong-tiem-can-06

Hàm số $y=f\left( x \right)$ đó là hàm số nào trong các đáp án sau ?

A. $y=\dfrac{2-x}{x-1}$.B. $y=\dfrac{x-1}{x+1}$.
C. $y=\dfrac{2x-3}{x-1}$.D. $y=\dfrac{x+1}{x-1}$

Câu 7:    Đường thẳng có phương trình $y=-2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào?

A. $y=\dfrac{1+2x}{1+x}$.B. $y=\dfrac{-2x+4}{2x-1}$.
C. $y=\dfrac{-2x+4}{1+2x}$.D. $y=\dfrac{6x+3}{5-3x}$

Câu 8:    Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+2017}{\sqrt{{{x}^{2}}-1}}$có số đường tiệm cận ngang là:

A. $1$.B. $2$.
C. $3$.D. $0$.

Câu 9:    Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{{{x}^{2}}-3x-4}{{{x}^{2}}-16}$.

A. $2$.B. $3$.
C. $1$.D. $0$.

Câu 10:  Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+20}{{{x}^{2}}-5x-14}\cdot $

A. $x=-2$ và $x=7.$B. $x=-2.$
C. $x=2$ và $x=-7.$D. $x=7.$

Câu 11:  Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{{{x}^{2}}+25}-5}{{{x}^{2}}+x}$ là

A. $2$.B. $0$.
C. $1$.D. $3$.

Câu 12:  Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận

A. $y=\dfrac{x+2}{{{x}^{2}}+1}$.
B. $y=\sqrt{{{x}^{2}}+x-1}-x$.
C. $y=\sqrt{x+1}$.
D. $y=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x-1}$

Câu 13:  Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2}{\sqrt{5-x}}$ là:

A. $1$.B. $2$.
C. $3$.D. $4$.

Câu 14:  Cho hàm số $y=\dfrac{x-2}{{{x}^{2}}-9}$. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. $1$.B. $2$.
C. $3$.D. $4$.

Câu 15:  Số tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3{{x}^{2}}+1}{{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x+1}$ là:

A. $1$.B. $4$.
C. $3$.D. $2$.

Câu 16:  Tìm tham số thực $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{(2m-1)x+1}{x-m}$ có đường tiệm cận ngang là $y=3.$

A. $m=2.$B. $m=3.$
C. $m=1.$D. $m=0.$

Câu 17:  Tìm $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{(1-m)x-1}{2x+m}$ có đường tiệm cận ngang đi qua điểm $A(2;-1)$

A. $m=-4$.B. $m=2$.
C. $m=3$.D. $m=-3$.

Câu 18:  Với giá trị nào của $m$ thì đồ thị hàm số $y=\dfrac{mx-1}{2x+m}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1\text{ }?$

A. $m=2.$B. $m=\dfrac{1}{2}\cdot $
C. $m=0.$D. $m=-2.$

Câu 19:  Tìm $m$ để đồ thị của hàm số $y=\dfrac{mx-1}{x+m}$ có đường tiệm cận đứng đi qua điểm $A(2;-3)$

A. $m=-2$.B. $m=2$.
C. $m=3$.D. $m=-3$.

Câu 20:  Tìm giá trị thực của tham số $m$ sao cho tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+1}{2x+m}$ đi qua $A(1;2).$

A. $m=2.$B. $m=-2.$
C. $m=4.$D. $m=-4.$

Câu 21:  Tìm $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{2x-m}$ có đường tiệm cận đứng cắt đường thẳng $(d):y=-x+1$ tại điểm $A(1;0)$

A. $m=-4$.B. $m=-2$.
C. $m=4$.D. $m=2$.

Câu 22:  Cho hàm số $y=\dfrac{mx+n}{x-1}$ có đồ thị $(C)$. Biết tiệm cận ngang của $(C)$ đi qua điểm $A(-1;2)$đồng thời điểm $I(2;1)$ thuộc $(C)$. Khi đó giá trị của $m+n$ là

A. $m+n=-1$.B. $m+n=1$.
C. $m+n=-2$.D. $m+n=2$

Câu 23:  Biết rằng trong các tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{(m-n){{x}^{2}}+mx+1}{{{x}^{2}}+mx+n-2}$ có hai tiệm cận là trục hoành và trục tung. Hãy tính tổng $m+n.$

A. $m+n=6.$B. $m+n=4.$
C. $m+n=2.$D. $m+n=8.$

Câu 24:  Cho hàm số $y=\dfrac{2mx+m}{x-1}\cdot $ Với giá trị nào của tham số $m$ thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng $8.$

A. $m=2.$B. $m=\pm \dfrac{1}{2}\cdot $
C. $m=\pm 4.$D. $m=\pm 2.$

Câu 25:  Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị $(C)$. Gọi $M$là giao điểm của (C) với trục tung, tiếp tuyến của $(C)$ tại $M$ cắt các đường tiệm cận của $(C)$ tại $A$và $B$. Gọi $I$ là giao điểm của các đường tiệm cận của $(C)$. Tính diện tích của tam giác $IAB$.

A. $2$.B. $4$.
C. $6$.D. $12$.
Bình luận

Để lại bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20
Chuyển đến thanh công cụ