Ví dụ bài tập phép tịnh tiến


Ví dụ 1:   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A\left( 3;-3 \right)$. Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}=\left( -2;3 \right)$.

Ví dụ 2:   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M’\left( -2;5 \right)$, biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}=\left( 3;-1 \right)$. Tìm tọa độ điểm M.

Ví dụ 3:   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M\left( 2;-7 \right)$ và điểm $M’\left( 1;-3 \right)$ là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}$. Tìm tọa độ véctơ $\overrightarrow{v}$.

Ví dụ 4:   Trong mặt phẳng Oxy, cho $\Delta ABC$ biết $A\left( 2;-1 \right),B\left( 3;-2 \right),C\left( -5;6 \right)$. Phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{BC}$ biến $\Delta ABC$ thành $\Delta A’B’C’$ tương ứng các điểm. Tìm tọa độ trọng tâm G’ của $\Delta A’B’C’$.

Ví dụ 5:   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $M\left( 1;3 \right),N\left( 2;-1 \right)$ và véctơ $\overrightarrow{v}=\left( 3;-5 \right)$. Phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}$ biến M, N thành điểm M’, N’ tương ứng. Tính độ dài M’N’.

Ví dụ 6:   Cho tam giác $\Delta ABC$ có $A\left( 1;-1 \right),B\left( 2;3 \right),C\left( 5,-2 \right)$ và A’, B’, C’ lần lượt là ảnh của các điểm A, B, C qua phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}=\left( 3;5 \right)$. Tính diện tích S của tam giác A’B’C’.

Ví dụ 7:   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình đường thẳng $\Delta ‘$ là ảnh của đường thẳng $\Delta :2x+3y-1=0$ qua phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}=\left( 2;-1 \right)$.

Ví dụ 8:   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d:3x-y+1=0$. Tìm ảnh của d qua phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}=\left( 1;3 \right)$.

Ví dụ 9:   Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $\Delta :2x+y-4=0$. Tìm a biết phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}=\left( 1;a \right)$ biến $\Delta $ thành chính nó.

Ví dụ 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $\left( C \right):{{\left( x+1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}=3$. Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo véctơ $\overrightarrow{v}=\left( 1;-3 \right)$.

Ví dụ 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn $\left( C \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x+4y+1=0$ qua ${{T}_{\overrightarrow{v}}}$, với $\overrightarrow{v}=\left( 3;-5 \right)$.

Ví dụ 12: Cho hình vuông ABCD tâm I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, DC. Phép tịnh tiến theo véctơ nào biến tam giác AMI thành INC.

bai-tap-phep-tinh-tien-01

Ví dụ 13: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B. Một điểm M thay đổi trên đường tròn (O). Tìm quỹ tích điểm M’ sao cho $\overrightarrow{MM’}+\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MB}$.

Ví dụ 14: Cho hai điểm B, C cố định trên đường tròn (O,R) và điểm A thay đổi trên đường tròn đó. Tìm quỹ tích trực tâm H của $\Delta ABC$.

bai-tap-phep-tinh-tien-02
Bình luận

Để lại bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20
Chuyển đến thanh công cụ