Sửa bài tập SGK trang 19: Tập hợp


1.8. Gọi $X$ là tập hợp  các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $X$ và biểu diễn tâp $X$ bằng biểu đồ Ven.

1.9. Ký hiệu $E$ là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á.

a) Nêu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp $E$.

b) Nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp $E$.

c) Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp $E$. Tập hợp $E$ có bao nhiêu phần tử?

1.10. Hãy viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử cuả tập hơp :

$A=\left\{ 0;4;8;12;16 \right\}$.

1.11. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập hợp rỗng?

$A=\left\{ x\in \mathbb{R}|{{x}^{2}}-6=0 \right\}$;      $B=\left\{ x\in \mathbb{Z}|{{x}^{2}}-6=0 \right\}$.

1.12. Cho $X=\left\{ a;b \right\}$. Các cách viết sau đúng hay sai? Giải thích kết luận đưa ra.

a)  $a\subset X$.

b) $\left\{ a \right\}\subset X$.

c) $\varnothing \in X$.

1.13. Cho $A=\left\{ 2;5 \right\}$, $B=\left\{ 5;x \right\}$, $C=\left\{ 2;y \right\}$.Tìm $x$ và $y$ để $A=B=C$.

1.14. Cho $A=\left\{ x\in \mathbb{Z}|x<4 \right\}$; $B=\left\{ x\in \mathbb{Z}|\left( 5x-3{{x}^{2}} \right)\left( {{x}^{2}}+2x-3 \right)=0 \right\}$.

a) Liệt kê các phần tử của hai tập hợp $A$ và $B$.

b) Hãy xác định các tập hợp $A\cap B,A\cup B$ và $A\backslash B$.

1.15. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

a) $\left( -4;1 \right]\cap \left[ 0;3 \right)$.

b) $\left( 0;2 \right]\cup \left( -3;1 \right]$.

c) $\left( -2;1 \right)\cap \left( -\infty ;1 \right]$.

d) $\mathbb{R}\backslash \left( -\infty ;3 \right]$.

1.16. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động $35$ người phiên dịch tiếng Anh, $30$ người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có $16$ người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?

b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh?

c) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp?

08210116 11 nuoc dong nam a
Bản đồ các nước trong khu vực Đông Nam Á – sưu tầm
Bình luận

Để lại bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20
Chuyển đến thanh công cụ