Các dạng bài toán cơ bản nhận biết khối đa diện

Nhận biết khối đa diện – Khối đa diện lồi

Trong các hình (khối) dưới đây, đâu là hình (khối) đa diện, đâu là hình (khối) đa diện lồi?

nhan-biet-khoi-da-dien-01
nhan-biet-khoi-da-dien-02
nhan-biet-khoi-da-dien-03
nhan-biet-khoi-da-dien-04

Khối đa diện là các hình: 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Khối đa diện lồi là các hình: 1, 5, 8, 10, 15, 16

Mặt phẳng đối xứng của hình đa diện

Cho hình đa diện $(H)$. Mặt phẳng $(\alpha)$ được gọi là mặt phẳng đối xứng của hình $(H)$ nếu ảnh của hình $(H)$ qua phép đối xứng mặt phẳng $(\alpha)$cũng là hình $(H)$

Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng

mat-phang-doi-xung-khoi-lap-phuong

Hình bát diện đều có 9 mặt phẳng đối xứng

mat-phang-doi-xung-khoi-bat-dien-deu

Số đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện

Gọi $đ, c, m$ lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của một khối đa diện. Khi đó:

$đ < c, m < c$

$đ,m\geq 4, c\geq 6$

$đ+m=c+2$

Nếu mỗi mặt của đa diện đều có $p$ cạnh thì $pm=2c$

Nếu mỗi đỉnh của đa diện là đỉnh chung của đúng $q$ mặt thì $qđ=2c$

Lưu ý: Khối tứ diện có số đỉnh, số cạnh, số mặt ít nhất trong tất cả các khối đa diện

Khối chóp n-giác có số đỉnh, số mặt là $n+1$, số cạnh là $2n$

Khối lăng trụ n-giác có số đỉnh là $2n$, số mặt là $n+2$, số cạnh là $3n$

Ví dụ 1: Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?

Trả lời: Hình tứ diện có đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt. Vậy hình đa diện có đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt

Ví dụ 2: Cho khối đa diện có mỗi mặt đều là tam giác. Gọi $m$ là số mặt của đa diện đó. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m$ chia hết cho $3$

B. $m$ là số chẵn

C. $m$ là số lẻ

D. $m$ chia hết cho $5$

Giải:

Vì mỗi mặt của đa diện đều có $3$ cạnh nên ta có: $3m=2c$

Do đó $m$ phải là số chẵn

Vậy đáp án là B

Ví dụ 3: Tính tổng diện tích các mặt của hình đa diện đều loại $\{3;5\}$ cạnh $a$

Giải:

Đa diện đều $\{3;5\}$ có $20$ mặt, mỗi mặt là tam giác đều cạnh $a$

Diện tích mỗi mặt là $\dfrac{a^2\sqrt{3}}{4}$

Do đó tổng diện tích các mặt là $20\cdot \dfrac{a^2\sqrt{3}}{4}=5a^2\sqrt{3}$

Bình luận

Để lại bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20
Chuyển đến thanh công cụ