Phần 5: Tỉ số thể tích

Học toán online miễn phí với bài giảng “Tỉ số thể tích” của thầy Đăng – giáo viên Toán THPT Nguyễn Thái Bình. Hãy hoàn thành bài tập trắc nghiệm dưới đây để có cơ hội nhận quà nhé Hạn cuối để hoàn thành bài tập trắc nghiệm: chưa cập nhật Chúc các em học … Đọc tiếp

Phần 4: Thể tích khối lăng trụ

Học toán online miễn phí với bài giảng “Thể tích khối lăng trụ” của thầy Đăng – giáo viên Toán THPT Nguyễn Thái Bình. Hãy hoàn thành bài tập trắc nghiệm dưới đây để có cơ hội nhận quà nhé Chúc các em học hiệu quả ^_^ Khối lăng trụ + Lăng trụ đứng là … Đọc tiếp

Phần 3: Thể tích khối chóp

Học toán online miễn phí với bài giảng “Thể tích khối chóp” của thầy Đăng – giáo viên Toán THPT Nguyễn Thái Bình. Hãy hoàn thành bài tập trắc nghiệm dưới đây để có cơ hội nhận quà nhé Hạn cuối để hoàn thành bài tập trắc nghiệm: chưa cập nhật Chúc các em học … Đọc tiếp

Phần 2: Nhận biết khối đa diện – Tính chất khối đa diện

Học toán online miễn phí với bài giảng “Nhận biết khối đa diện – Tính chất khối đa diện” của thầy Đăng – giáo viên Toán THPT Nguyễn Thái Bình. Hạn cuối để hoàn thành bài tập trắc nghiệm: chưa cập nhật Chúc các em học hiệu quả ^_^ Các dạng bài tập nhận biết … Đọc tiếp