Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Học toán online miễn phí với bài giảng “phương pháp quy nạp toán học” của thầy Đăng – giáo viên Toán THPT Nguyễn Thái Bình.

Tại đây, các em có thể xem video về bài giảng, làm bài tập trắc nghiệm, xem video sửa bài tập và download file về làm lại lần nữa.

Chúc các em học hiệu quả ^_^

Các bước chứng minh mệnh đề bằng phương pháp quy nạp

Để chứng minh mệnh đề P(n) đúng với mọi n\in \mathbb N^* ta thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n=1
  • Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với n=k\;(k\in\mathbb N^*), ta chứng minh mệnh đề đúng với n=k+1
  • Bước 3: Kết luận mệnh đề đúng \forall\;n\in\mathbb N^*

Lưu ý: Nếu chứng minh một mệnh đề là đúng với n\geq p thì ở bước 1 ta sẽ kiểm tra mệnh đề đúng với n=p

Ví dụ

Phần 1:

Phần 2:

Bài tập trắc nghiệm

This quiz is for logged in users only.


Hướng dẫn giải: https://youtu.be/HFNJQAfKIPQ

Tài liệu

Viết một bình luận