Hướng dẫn xem thông tin các bài trắc nghiệm đã làm

Sau khi hoàn thành 1 bài trắc nghiệm, em có thể nhấn vào nút “Xem đáp án” để biết đáp án của từng câu.

Tại phần hồ sơ ở trang chủ, em có thể nhấn nút “Mở rộng hết” để xem các bài trắc nghiệm đã làm. Để xem chi tiết câu trả lời của bài trắc nghiệm đó, em có thể nhấn vào hình tờ giấy để xem chi tiết

Untitled 5

Lưu ý: Khi xem lại lịch sử làm bài thì các công thức toán học không thể hiển thị được, rất tiếc vì thiếu sót này T_T

1f60a1
Chuyển đến thanh công cụ