Hướng dẫn học lý thuyết và ví dụ

  • Nơi đây sẽ hiển thị video lý thuyết hoặc video sửa bài tập ví dụ
  • Phía trên có mục “Tài liệu” là nơi lưu trữ tài liệu liên quan đến bài học để người học có thể download
  • Để hoàn thành một bài học, yêu cầu người học phải xem đủ thời gian quy định hoặc phải xem hết video. Trong bài này ta cần 20s để đánh dấu hoàn thành bài học (chỉ hiển thị cho người đã đăng nhập)
Chuyển đến thanh công cụ