Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập

Có 2 cách để đăng nhập: đăng nhập bằng tài khoản google, hoặc bạn cũng có thể đăng ký tài khoản trên web và đăng nhập bằng tài khoản đó. Tuy nhiên, nếu có thể bạn nên tạo tài khoản học tập riêng trên web là tốt nhất

Lưu ý: sau khi đăng ký tài khoản, cần vào mail để kích hoạt tài khoản mới có thể sử dụng được

Chuyển đến thanh công cụ