Phản Hồi về: Hỏi và đáp

Home Diễn đàn Diễn đàn toán 12 Hỏi và đáp Phản Hồi về: Hỏi và đáp

#7613
Thầy Đăng NTB
Quản lý

Hàm số $y=ax^4+bx^2+c$ có $a,b$ cùng dấu thì có 1 cực trị.Do đó ở TH4 đồ thị của nó có hình dáng là 1 parabol nên đồng biến trên $(0;+\infty)$ nha em