Trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm ở các bài trên website được tập trung ở đây. Hãy hoàn thành phần bài tập trắc nghiệm này trong thời gian quy định để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn nhé

Lưu ý: cần đăng nhập mới có thể làm được bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp

Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ – Hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

 • Bài 1: Nguyên hàm
 • Bài 2: Tích phân
 • Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
 • Ôn tập chương 3

Chương 4: Số phức

 • Phần 1: Số phức
 • Phần 2: Các phép toán trên tập số phức
 • Phần 3: Phương trình nghiệm phức
 • Ôn tập chương 4
Hình học 12

Chương 1: Khối đa diện

Chương 2: Mặt cầu – Mặt trụ – Mặt nón

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

 • Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
 • Bài 2: Phương trình mặt phẳng
 • Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
 • Ôn tập chương 3
ĐS & GT 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp và xác suất

Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng – Cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

 • Bài 1: Giới hạn của dãy số
 • Bài 2: Giới hạn của hàm số
 • Bài 3: Hàm số liên tục
 • Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

 • Bài 1: Định nghĩa – Ý nghĩa của đạo hàm
 • Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm
 • Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác
 • Bài 4: Vi phân – Đạo hàm cấp 2
 • Ôn tập chương 5
Hình học 11

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

 • Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 • Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
 • Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
 • Bài 4: Hai mặt phẳng song song
 • Bài 5: Phép chiếu song song
 • Ôn tập chương 2

Chương 3: Véctơ trong không gian – Quan hệ vuông góc trong không gian

 • Bài 1: Véctơ trong không gian
 • Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 • Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc
 • Bài 5: Khoảng cách
 • Ôn tập chương 3
Đại số 10

Cập nhật sau

Hình học 10

Cập nhật sau

Kênh youtube: https://www.youtube.com/c/HọctoánonlineThầyĐăngNTB

error

Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ cho mọi người biết với nhé

Follow by Email57
Facebook314
Twitter112
YouTube1k
YouTube
WhatsApp20